Här kan ni läsa om de olika klassificeringar som motoroljor har vad dessa innebär. Valet av motorolja är otroligt viktigt för att ditt fordon ska fungera problemfritt och för att undvika dyra reparationskostnader som följd  av fel val av olja. 

Vilken olja ska jag välja då?

Motoroljor måste kunna arbeta under mycket svåra förhållanden och höga temperaturer. Motoroljan måste även vara pumpbar vid låga temperaturer och ändå ha förmågan att bilda en smörjfilm vid höga temperaturer. Deras viskositet får alltså inte variera för mycket med temperaturen.Motorolja är olja som är avsedd för förbränningsmotorer. Motoroljan har flera uppgifter. En av uppgifterna är att smörja friktionsytorna i motorn. Motoroljan ska även kyla genom att leda bort värme. Motoroljan ska skydda motordelarna mot korrosion och rost. Motoroljan ska minska vibrationer och dämpa motorljudet. Motoroljan har även en rengörande funktion.

Olika typer av motorolja och klassificeringssystem beroende på organisationer och biltillverkare

Behovet av att kunna klassificera prestandan hos motoroljor har funnits länge. Idag är det kanske viktigare än någonsin med tanke på den accelererande takt med vilken nya krav på lägre avgasemissioner introduceras. Oljorna behöver utvecklas för att kunna hantera den påverkan som dessa tekniker medför, till exempel EGR (tyngre dieslar) och sothantering. Ofta kan det vara svårt att begripa vad de olika beteckningarna betyder på motoroljornas förpackningar och etiketter.

Organisationer

Idag finns det tre organisationer som sätter klassificeringssystem för motoroljor API, ILSAC och ACEA.

API - American Petroleum Institue. API administrerar licenser och certifieringar för motoroljor enligt ett system som motsvarar de krav som fordonstillverkarna ställer för garantier, underhåll och smörjning. API administrerar även ILSAC´s licenser mot oljebolagen.

ILSAC - the International Lubricants Standardization and Approval Committe, bildades 1992 av AAMA (American Automobile Manufacturers Association) är företrädare för DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation och JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association) för att definiera behovet, parametrar, licensiering och administration av smörjmedelsspecifikationerna.

ACEA - European Automobile Manufacturers Association reglerar kraven och önskemålen enligt de europeiska biltillverkarna.

Biltillverkare & OEM Specifikationer

Flera oberoende organisationer - som API och ACEA bland andra - arbetar med att skapa ett klassificeringssystem för motoroljor som skapar ordning ur kaoset bland alla oljor ute på marknaden. Deras mål är att upprätthålla en uppsättning specifikationer som hjälper tillverkare och konsumenter att jämföra olika produkter och att välja vad som är rätt för deras fordon.

Men vissa biltillverkare finner inte dessa standards tillräckliga för deras smörjningsbehov. Så de skapade egna normer (OEM standard), och de kräver att en olja ska uppfylla deras specifikationer innan den tillåts att användas i deras egna bilar.

API

norm anges alltid med två bokstäver, där en första bokstaven alltid är S för bensinmotorer.

Den andra bokstaven i API normen anger kvaliteten. Destå högre bokstav så är det högre kvalité.

SE  klass

Innebär ett bättre skydd mot oxidation, korrosion och avsättningar än oljor i klasserna SD och SC.

SF klass

Möter högre krav än SE.

SG klass

Innebär att det krävs högre krav på oxidationsstabilitet och antiwear(AW), slambildning, avlagringar och korrosion än vad som krävs av SF.

SH klass

Likvärdig med API SG-klass, men med betydligt hårdare krav på vilka som får utföra bedömningen och provningen av oljan.

SJ klass

Har man ställt högre krav på flyktighet, låg- och högemperaturegenskaper jämfört med SH klass.

SL klass

Har mycket hårdare krav på oxidationsmotståndet, jämfört med SJ klass. Kan jämföras med ACEA A3.

SM klass

SM klass på motoroljor ger en förbättrad motståndskraft mot oxidation, bättre skydd mot slitage och bättre prestanda vid låga temperaturer under oljans livslängd.

SN klass

Motorolja med SN klass ger förbättrade egenskaper för avgassystem och turbo, den ger även lägre bräsleförbrukning och är lämpliga för etanolhaltiga bränslen upp till E85.

Dieselmotorer

CF klass

För högvarviga förkammardieselmotorer i entreprenadmaskiner och andra dieselmotorer som använder bränsle med över 0,5 vikt % Svavel.

Kan användas där oljor av kategori CD rekommenderas

CD-2 klass

För högt belastade 2-taktsmotorer.

Denna olja kan användas istället för CD-II oljor.

CF-4 klass

Motorolja för högvarviga sug- och turboladdade 4-takts motorer.

Denna olja kan användas istället för CD eller CE oljor.

CG-4 klass

Motorolja för högt belastade och högvarviga 4-taktsmotorer där

bränsle med under 0,5 vikt % svavel normalt används.

CG-4 motoroljor krävs för motorer vilka möter 1994 års avgasemissionsstandard.

Kan användas istället där oljor av kategori CD, CE och CF-4 används.

CH-4 klass

Motorolja för högvarviga 4-taktsmotorer som är tillverkade för att möta 1998 års avgasemissionsstandard.

CH-4 motoroljornas sammansättning gör dom lämpliga för dieselbränslen med en svavelhalt på upp till 0,5 vikt % svavel..

Denna motorolja kan  även användas där oljor av kategori CD, CE, CF-4 och CG-4 föreskrivs.

CI-4 klass

Motorolja för högvarviga 4-takts dieselmotorer som är byggda för att möta 2004 års avgasemissionsstandard.

CI-4 motoroljor är tillverkade för att skydda och öka livslängden i motorer utrustade med EGR-ventiler och motorer som använder dieselbränslen med upp till 0,5 vikt % svavel.

Denna olja kan även användas där oljor av kategori CD, CE, CF-4, CG-4 och CH-4 föreskrivs.

Tio fakta om motoroljor

1. Motoroljor betyder inte bara motorolja. Ett antal mekaniska komponenter är som transmission och bromsar använder sin respektive motorolja. Se till att byta ut dem vid behov.

2. Syntetisk motorolja skyddar ditt fordon under extrema förhållanden. Men kommer inte att öka prestanda eller effektivitet väsentligt.

3. Motoroljor för olika komponenter har olika grader och viskositet. Använd försiktigt om du ändrar dem själv.

4. Det finns tre typer av motoroljor - mineral / vanliga, halvsyntetiska och syntetiska. Var noga med att kontrollera om SAE: s internationella klassificering motsvarar fordonets som rekommenderas av tillverkaren.

5. Höga motorvarvtal skapar mer belastning på fordonets komponenter. Se till att motoroljor kontrolleras och byts ut vid behov.

6. Vanligtvis känd som 'Dark Oil Myth', indikerar delvis mörk motorolja inte oljebyte. Se dock till att det byts ut vid rätt oljebytesintervall, antingen efter att ett visst antal kilometer, eller efter ett visst tidsintervall.

7. Serviceintervall och byte av motoroljor varierar från plats till plats. Se till att du konsulterar din mekaniker om den perfekta servicetiden, eller det är alltid en bra idé att hänvisa till bilens ägarmanual.

8. Se till att oljefilter byts ut medan du byter motorolja. De är den första försvarslinjen mot föroreningar och skyddar komponenten.

9. Att byta motorolja för ofta kommer inte att göra något. Byt endast olja om det gynnar fordonet. Icke-syntetiska oljor bör bytas ut med 5000 km intervall.

10. Dagens bildesign och utrustning gör det inte för lätt att byta olja hemma och särskilt filter. Det kan vara mycket knepigt och kan behöva specialverktyg, som varierar från tillverkare till tillverkare. I vissa fall kan åtkomst till oljefiltret innebära att andra komponenter tas bort från motorrummet eller sumpskyddet. Så om du inte har erfarenhet av att arbeta med din bil själv, är det ett jobb som bäst lämnas till proffsen. Vad du enkelt kan göra hemma är att fylla på olika oljor och vätskor om nivån har sjunkit.

En bra förklaring finns även HÄR

Motorolja Venol syntetisk

Följ oss på Facebook